Ống PP-R Wefatherm Ống CPVC Ống thoát PVC-U
Wefatherm®
Tiêu chuẩn: DIN,SKZ,DVGW
Size:
Ø20 - Ø125mm
Áp lực: 10 - 20 Bar
Xuất xứ: Germany
Nhà SX: Wefa Plastic
Corzan® - FlowGuard®
Tiêu chuẩn: ASTM
Size:
Ø20 - Ø160mm
Áp lực: 16-20 Bar
Xuất xứ: Lubrizol - USA
Nhà SX:
Liansu®
Tiêu chuẩn: ISO, BS
Size:
Ø32 - Ø630mm
         75x50 - 160x107
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà SX: Liansu
Ống thép phủ nhựa Ống dẫn ga Van nước
Walton®
Tiêu chuẩn: BS, ASTM,CJ
Size:
Ø1/2" - Ø6"
Áp lực:
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà SX: Walton
SESTA®
Tiêu chuẩn: UNI EN, DVGW
Size:
Ø14 - Ø32mm
Áp lực: 10 Bar
Xuất xứ: Italy
Nhà SX: Sesta SRL
Jushui®
Tiêu chuẩn: ISO, DVGW
Size:
1/2" - 4"
Áp lực: 6 - 8 Bar
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà SX: Jushui

Trang chủ | Giới thiệu | Máy bơm | Hệ thống đường ống | Vật tư thiết bị xử lư nước |Thông tin Liên hệ
Copyright@Vumonjsc