Vật liệu khử sắt & manganese
Birm®
Đóng gói: 28,3 lít/ bao (1 cu.ft)
Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
Công dụng: Khử sắt & mangan
Xuất xứ: USA
Nhà SX: Clack Corporation
GreensandPlus®
Đóng gói: 20kg/ bao
Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
Công dụng: Khử sắt
, mangan, Hydro sunfur, asen và radium
Xuất xứ: USA-Brazil
Nhà SX: Inversand

Manganese Greensand
Đóng gói: 28,3 lít/ bao (1 cu.ft)
Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
Công dụng: Khử sắt
, mangan và Hydro sunfur
Xuất xứ: USA
Nhà SX: Inversand

Vật liệu trung ḥa độ pH Cát lọc
Corosex®
Đóng gói: 22,7kg/ bao (50lbs)
Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
Công dụng: Nâng độ pH
Xuất xứ: USA
Nhà SX: Clack Corporation
Calcite®
Đóng gói: 22,7kg/ bao (50lbs)
Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
Công dụng: Nâng độ pH
Xuất xứ: USA
Nhà SX: Clack Corporation
Cát thạch anh®
Đóng gói: 50kg/ bao
Kích cỡ: 0.8 - 1.2mm
Công dụng: Lọc thô
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà SX:
Than hoạt tính
AquaSorb®
Đóng gói: 25kg/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Khử màu, mùi
Xuất xứ: Sweden
Nhà SX: Jacobi
Than hoạt tính Thailand
Đóng gói: 25kg/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Khử màu, mùi
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà SX: CGC
Than hoạt tính
Đóng gói: 25kg/ bao
Tiêu chuẩn:
Công dụng: Khử màu, mùi
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà SX:

Trang chủ | Giới thiệu | Máy bơm | Hệ thống đường ống | Vật tư thiết bị xử lư nước | Thông tin | Liên hệ
Copyright@Vumon JSC