Hạt nhựa Cation (Cation exchange resin)
Resinex™ K-8
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Làm mềm
Xuất xứ: Sweden
Nhà SX: Jacobi
Indion 220 Na
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Làm mềm
Xuất xứ: India
Nhà SX: Indion
HIGRADE™ H-C100
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Làm mềm
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà SX: Semtec
Hạt nhựa Cation (Cation exchange resin) Hạt nhựa Anion (Anion exchange resin)
Dow HCR-S
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Làm mềm
Xuất xứ: USA
Nhà SX: Dow
Resinex™ A-4
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Khử khoáng
Xuất xứ: Sweden
Nhà SX: Jacobi
Indion FFIP
Đóng gói: 25 lít/ bao
Tiêu chuẩn: NSF
Công dụng: Khử khoáng
Xuất xứ: India
Nhà SX: Indion

Trang chủ | Giới thiệu | Máy bơm | Hệ thống đường ống | Vật tư thiết bị xử lư nước | Thông tin | Liên hệ
Copyright@Vumon JSC