SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG THÔNG TIN MỚI
  

www.vumonjsc.com
Email: vumonjsc@gmail.com
Skype: vumonjsc
Tel: 84 8 22002214
Fax: 84 8 62673144

Công Ty CP Vũ Môn đă đạt được một thỏa thuận với Inversand để trở thành nhà cung cấp GreensandPlus tại thị trường Việt Nam. Trong lănh vực vật liệu lọc nước Inversand đă được biết đến như là nhà sản xuất cát manganese theo công nghệ điện phân hàng đầu thế giới với 2 loại sản phẩm chủ lực là Manganese Greensand và Greensand-Plus.


Trang chủ | Giới thiệu | Máy bơm | Hệ thống đường ống | Vật tư thiết bị xử lư nước | Thông tin | Liên hệ
Copyright@Vumon JSC