Vật liệu lọc Hạt nhựa trao đổi ion  
Vật liệu khử sắt, mangan, Hydro sunfur, asen và radium: Birm®; GreensandPlus®; Manganese Greensand®
Vật liệu nâng pH: Corosex®; Calcite®
Than hoạt tính AquaSorb®

Hạt nhựa Cation:
Resinex™ K-8;
Purolite C100; DowEx HCR-S; H-C100
Hạt nhựa Anion:
Resinex™ A-4;Purolite A400
 
Thiết bị lọc Thiết bị xử lư nước  
Cột lọc Composite Pentair®
B́nh lọc cát
Van tự động Clack
®
Van 3 cửa Runxin
®
Van 5 cửa Runxin
®
Đèn UV Sterilight®;
Aquafine®
Màng lọc RO Filmtec®; Vontron®
Ṿ màng RO 4040; 8040
 

Trang chủ | Giới thiệu | Máy bơm | Hệ thống đường ống | Vật tư thiết bị xử lư nước | Thông tin Liên hệ
Copyright@Vumonjsc